Home Paris AW16 Xu Zhi

Designer: Xu Zhi

Xu Zhi

Company details:
A102 Lighthouse Studios,
73-75 Shacklewell Lane,
London
E8 2EB
www.xuzhi.co.uk

Lookbook: Download >>

Press release: Download >>

Press contact:
MAY
media@mayconcepts.com
Tel: +44 (0) 20 3724 4177

Sales contact:
Daniel Chen
XUZHI@XUZHI.CO.UK
Tel: +44 (0) 20 3302 3700